AnanasTarieven online dieetadvies begeleiding

  • Intakegesprek dieetadvies (60 minuten)         € 45,00
  • Vervolgconsult kort (15 minuten)                     € 10,00
  • Vervolgconsult lang (30 minuten)                    € 20,00

Tarieven online Prodimed dieet begeleiding

  • Intakegesprek Prodimed dieet (60 minuten)    €   0,00 (gratis)
  • Vervolgconsult kort (15 minuten)                      € 10,00
  • Vervolgconsult lang (30 minuten)                     € 20,00

Facturatie
De kosten worden achteraf per consult in rekening gebracht per e-mail (met pdf factuur), met een betaaltermijn van veertien dagen.

De factuur kan door uzelf worden ingediend bij uw zorgverzekeraar om aanspraak te kunnen maken op een eventuele vergoeding.
Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Houdt u er rekening mee dat allereerst het eigen-risico bedrag zal worden aangesproken.