Online intakegesprek
Dit online kennismakingsgesprek zal plaatsvinden via Skype (videoconsult) en ongeveer 60 minuten  in beslag nemen. Indien gewenst kan worden gekozen voor een intake via email en/of chat.

Het eerste contactmoment staat in het teken van het vormen van een duidelijk beeld van uw situatie. Onderwerpen die hierin aan bod zullen komen zijn onder andere uw eerdere dieetervaringen, eetgewoonten, medische voorgeschiedenis, eventuele klachten, thuissituatie en werkomstandigheden. Vervolgens wordt er aan de hand van de door u opgegeven startpositie (gewicht) een streefdoel en eventuele andere doelstellingen geformuleerd.

Alle informatie wordt verwerkt in een dieetvoorschrift. Dit wordt na het consult via de mail toegestuurd, zodat u het op uw gemak kunt nalezen.

Vervolgconsulten
Bij een vervolgconsult wordt er besproken hoe de uitvoering van het dieet u is vergaan. Eventuele probleempunten/knelpunten worden nader belicht. Het gewicht wordt gemonitord als één van de  graadmeters om vast te kunnen stellen of het dieet effectief is. Naar aanleiding hiervan worden, indien van toepassing, nieuwe adviezen en tips verstrekt.

De duur van de vervolgconsulten is afhankelijk van de tussenliggende periode. In principe wordt er standaard een half uur ingepland. Indien het een wekelijks consult betreft is een kwartier meestal voldoende.